અમુક પળો ને કેદ કરી મેં કેમેરા માં,
અમુક વાતો ને સાચવી છે કલમ ના સહારે,

પણ કેવી રીતે કેદ કરું તારી આ શરમ ને,
અથવા તારી શરમ ને જોઈ મને થતી અનુભૂતિ ને,

નથી કોઈ માધ્યમ પણ વ્યખાયિત થયેલું,
કે જેમાં હું બચાવી રાખું તારા આ સ્મિત ને,

હા એક માધ્યમ છે મારી પાસે બહુ કામ નું,
જેમાં હું સાચવી રાખું છું તારી યાદો ને,

એ છે હૃદય જે કરે છતી બહુ વાજતે ગાજતે,
મારા જીવન માં તારી હાજરી ને,

ભલે નથી તું મારી પાસે આ ભૌતિક વિશ્વ માં,
જોજનો પણ થઇ જાય નાના, બંધ કરું જયારે આંખો ને,
યાદો ને હડસેલવાનો જરા સરખો પ્રયત્ન પણ,
ગહન કરી નાખે છે મારા મન માં તારા અસ્તિત્વ ને.

- સુગંધ.BY RITESH

Categories:

Leave a Reply