સમયના વહેણમાં સમાઈ ન જતા,
SAMAYNAA  VAHENMAA  SAMAAY  NA  JATAA

દિલના દરિયામાં ડૂબી ન જતા,
DILNAA  DARIYAAMAA  DUBI  NA  JATAA

 આપની મૈત્રી છે જિંદગીથી અનમોલ,
AAPNI  MAYTRI  CHE  JINDAGITHI  ANMOL

ક્યાંક આપની આ મિત્રતા ને ભૂલી ના જતા.
KYAANK  AAPNI  A  MITRATAA  NE  BHULI  NAA  JATAA 


ગુનાહ વગરનો હું ગુન્હેગાર છુ,
GUNAA  VAGARNO  HUN  GUNEGAAR  CHUN

તમારે જેમ ગણવું હો યએમ ગણો,
TAMAARE  JEM  GANVUN  HOY  EM  GANO

ઘડિયાળના કાંટા ફેરવી નાખ અરે દોસ્ત, 
GHADIYAALNAA  KAANTAA  FERVI  NAAKH  ARE  DOST

પછી નહિ મળે આ ક્ષણો !
PACHI  NAHIN  MALE  AA  KSHANO


તમારા જેવા મિત્રો મારી મૂડી છે,
TAMAARAA  JEVAA  MITRO  MAARI  MUDI  CHE

એથી વધુ બીજી કઈ વાત રૂડી છે?
ETHI  VADHU  BIJI  KAY  VAAT  RUDI  CHE

બીજી તો સહુ ચીજ મામૂલી છે,
BIJI  TO  SAHU  CHIJ  MAAMULI  CHE

મિત્રો જ ઈશ્વરની ભેટ અણમોલી છે.
MITROJ  ISHVARNI  BHET  ANMOLI  CHE

એ દોસ્ત મને તારી દોસ્તી પર ગર્વ છે,
E DOST  MANE  TAARI  DOSTI  PAR  GARVA  CHE 


દરેક પલ તને યાદ કરું છુ,
DAREK  PAL  TANE  YAAD  KARUN  CHUN

મને ખબર નથી, પણ ઘરવાળા કહે છે કે,
MANE  KHABAR  NATHI, PAN GHARVAARAA  KAHE  CHE  KE

હું ઊંઘમાં પણ તારી સાથે વાતકરુંછુ.
HUN  UNGHMAA  PAN  TAARI  SAATHE  VAAT  KARUN  CHUN


દોસ્તીમાં જીવજો દોસ્તીમાં મરજો,
DOSTIMAA  JIVJO  DOSTIMAA  MARJO

હિંમત ના હોય તો દોસ્તી ન કરજો,
HIMAT  NAA  HOY  TO  DOSTI  NA  KARJO

જિંદગી નથી અમને દોસ્તોથી વ્હાલી,
JINDAGI  NATHI  AMNE  DOSTOTHI  VAHAALI

દોસ્તો માટે જ છે આ જિંદગી અમારી.
DOSTO  MAATEJ  CHE  AA  JINDAGI  AMAARI 

Posted by Brijesh Patel On Gujarati 

Categories: ,

Leave a Reply