ડો રાધાકૃષ્ણન૫ સપ્ટેમ્બર ડો રાધાકૃષ્ણન ના જન્મ દિવસને આપણે શિક્ષક દિન તરીકે ઉજવીએ છીએ .

શિક્ષકનું કામ तमसो मा ज्योतिर्गमय નું છે. સમાજમાં જાગૃતિ લાવવાનું છે.

અને ઘણા શિક્ષકો આવું ઉમદા કાર્ય કરે પણ છે

પરંતુ અવારનવાર આપણે શિક્ષકો ની વિરુદ્ધ સાંભળીએ છીએ ત્યારે એમ થાય કે

શું સમાજમાં ડોક્ટર વકીલ અન્ય વ્યવસાયીઓ બધા જ નિષ્ઠાવાન છે? ખુદ માતા - પિતા

ચારિત્રયવાન અને પ્રમાણિક છે ? મેં ઘણીવાર એવું જોયું છે કે શાળા માં અમુક પ્રકારના ડ્રેસની

મનાઈ હોય પરંતુ માતાની ઈચ્છા એવા ડ્રેસ પહેરાવવાની હોય શાળામાં મોબાઈલ પર

પ્રતિબંધ હોય પરંતુ માતા- પિતાને પોતા નું સંતાન smart દેખાય તે માં રસ હોય

એનો ઉપયોગ જોવાનો ટાઇમ વાલીને નથી.

આજે જ ગુજરાત સમાચારમાં વાંચ્યું કે વાલી બાળકોનું લેશન કરતા થઇ ગયા છે શા માટે ?

આપણે ફરવા નીકળી ગયા હોય , ટી. વી. જોતા હોય dhayan devayu ન હોય

athva to aapna khyama aapnu balk ન હોય phela માતા- પિતાને

balk kya dhoran માં છે તે પણ khabr nahti પણ balko jate જ bhanta

sathe abhyasnu koi tensan ghar કે શાળા કે smaj tarf thi htu જ nahi

samgra samajma shudhro thayo છે ત્યારે શિક્ષક જ શા માટે nindniy ?

Posted By : Bhavnaben dholakiya On Gujarati

Categories:

Leave a Reply