`બળાત્કારી` હાઈકુ..!!
 

" ફુલ થઈ ઉગી, ભોળી હું , ચમનમાં , 
ભાળ નથી, શું છે? માળીના મનમાં..!!

=====

પ્રિય મિત્રો,

અમદાવાદના એક વિસ્તારના સમાચારઃ- એક માઁ -દીકરીએ, પોતાના કામાંધ, પતિ- પિતાએ, સગી દીકરી પર, કામવાસનામાં અંધ થઈ, છેડતી-બળાત્કાર આચરવાનો ગંભીર આરોપ કર્યો, જે શખ્સની ધરપકડ બાદ, પોલીસ તપાસ કરી રહી છે.

આ ધૃણાસ્પદ કૃત્ય અંગે વધારે શું કહેવું ? 
આ તિરસ્કૃત ઘટનાને અનુરૂપ, 
કેટલાંક હાઈકુ 


( બાકીનું બધું બોલશે શબ્દ ?).


માળીએ પીંખ્યા 
પુષ્પ,જતનથી જે, 
ઉછેર્યાં તેણે !

શરમ ગઈ 
કરમાઈ,આંગણે 
બેશરમના !

કંડૉમ લઈ 
ફરી વળ્યો કામાંધ, 
મારવા મને !

બળાત્કારની 
રસ્સી,ગળે ગાળિયો 
બદનામીનો ! 

અસ્તિત્વ આજ 
હોલવાયું, જોઈ લે ! 
વાસના,ધોધે !

ઝેરની ઉલ્ટી 
કરી,કામદેવના 
કાળોતરાએ !

જાંઘને ફૂટે 
વાચા, તો કહેતકે, 
ખરડાઈ હું !

ચીરાઈ છું હું 
ઓડકાર ખાઈ લે, 
ફરી ચીરવા..!!

રડતી આંખ 
ટપકતું બદન 
લોહી તરસ્યું.

કળી કહેતાં 
જીવ કકળે છે, 
કળી-કળીએ.


મિત્રો,  શબ્દ બોલ્યો ?

માર્કંડ દવે. 

Categories: ,

Leave a Reply