ભોગવ્યા છે ભોગ પણ હજુ રામ નામ બાકી છે,
ધર્મ, અર્થ , કામ, મોક્ષ ના અંજામ બાકી છે.

જગતમાથી ચાલ્યા જવું પૂરતું નથી હોતું,
કહે સૌ સદગતિ જેને હજુ ઈનામ બાકી છે.

પુરી થઇ નીંદ રાતોની, ચોરાયું ચેન હૈયાનું,
ચિર નિદ્રામા પોઢવુ કિન્તુ હજુ વૈકુઠઘામ બાકી છે.

જીવનમાં મળે છે નામના એવી, કે લાગે છે,
મળ્યા સર્વનામ સૌ કિન્તુ હજી ટાઇગર બામ બાકી છે.

હવે તારું સ્મરણ સાચે થાશે મારું જીવન ભાતુ,
જણસ ખૂટશે તો એમ કહેશું, વિરામ બાકી છે.

નરસિંહ મીરા , રામા પીરની ગણના થતી જગમાં,
હજી યાદીમહીં ભગતતમારું નામ બાકી છે.

Jaykant Jani (USA)

Categories: ,

Leave a Reply