હું એવો ગુજરાતી

જેની હું ગુજરાતી એજ વાતથી ગજ ગજ ફુલે છાતી…
અંગે અંગે વહે નર્મદા,શ્વાસોમાં મહીસાગર્,
અરવલ્લીનો પિંડ,પ્રાણમાં ધબકે છે રત્નાકર;
હું સાવજની ત્રાડ, હું જ ગરવી ભાષા લચકાતી…
નવરાત્રિનો ગર્ભદીપ હું, હું શત્રુંજય-શૃંગ,
સૂર્યમંદિરે ગુંજરતો હું ધવલ તેજનો ભૃંગ;
હું ગિરનારી ગોખ, દ્વારિકા હું જ સુધારસ પાતી…
દુહા-છંદની હું રમઝટ, હું ભગવું ભગવું ધ્યાન,
મીરાની કરતાલ હું જ, હું નિત્ય એક આખ્યાન;
વિજાણંદનું હું જંતર, હું નરસૈંની પરભાતી…
હું ગાંધીનુ મૌન, હું જ સરદાર તણી છું હાક,
હું જ સત્યનુ આયુધ જેની દિગદિગંતમાં ધાક;
હું સંતોનુ સૌમ્ય સ્મિત, તલવાર શુરની તાતી…
હું મારી માટીનો જાયો, હું ગુર્જર અવતાર,
મારે શિર ભારતમાતાની આશિષનો વિસ્તાર;
હું કેવળ હું હોઉં છતાં, હું સદા હોઉ મહાજાતી

- વિનોદ જોશી

Categories: ,

Leave a Reply